Biblioteca BIDA

Busca Simple Pode utilizar os seguintes comodíns ?, *, Y ó &&, +, O ó ||, NO ó !, -
Busca avanzada Se realiza unha busca deixando todos os filtros dispoñibles baleiros, amosarase a lista completa de elementos
Engadir